News All

การทำบุญ100 วัน

ทำบุญ100วัน

การทำบุญ100วัน พิธีทำบุญครบรอบวันตาย

การทำบุญ100วันเป็นพิธีที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นพิธีที่เจ้าภาพ ครอบครัว และญาติสนิทมิตรสหายของผู้ล่วงลับทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต เพื่อให้ผู้ล่วงลับได้รับผลบุญและเดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดี ขั้นตอนในการปฏิบัติของพิธีนี้กัน“พิธีทำบุญครบรอบวันตาย” เป็นพิธีที่มีความ เนื่องจากเป็นพิธีที่เจ้าภาพ ครอบครัว และญาติสนิทมิตรสหายของผู้ล่วงลับทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิต

การทำบุญ100วัน

รู้จักกับ “พิธีทำบุญครบรอบวันตาย”การทำบุญ100 วัน
“พิธีทำบุญครบรอบวันตาย” หรือ “พิธีทำบุญหน้าศพ” เป็นพิธีทำบุญครั้งใหญ่อย่างหนึ่งที่ผู้มีชีวิตอยู่ ลูกหลาน และเครือญาติจะกระทำให้กับผู้ล่วงลับ ส่วนมากแล้วจะทำพิธีนี้เมื่อผู้ล่วงลับเสียชีวิตครบ 7 วัน, 50 วัน และ 100 วันค่ะ เพื่อให้ผู้เสียชีวิตนั้นได้รับผลบุญกุศลและนำบุญที่ได้รับนี้เดินทางไปสู่ภพภูมิที่ดีหรือสุคติภูมินั่นเองค่ะ ซึ่งวิธีนับวันเสียชีวิตของผู้ล่วงลับ เพื่อทำบุญอุทิศส่วนกุศลนั้นจะเริ่มนับตั้งแต่วันเสียชีวิตเป็นวันที่ 1 เช่น ถ้าเสียชีวิตวันจันทร์ ก็จะนับวันจันทร์เป็นวันที่ 1 และนับวันอื่นไปเรื่อย ๆ จนถึงวันอาทิตย์เป็นวันที่ 7 ดังนั้นการทำบุญครบรอบ 7 วันของผู้ล่วงลับจึงต้องกำหนดเป็นวันอาทิตย์ที่ 7 ค่ะ หรือบางความเชื่ออาจถือเอาวันที่ 8 เป็นวันทำบุญครบรอบ 7 วันค่ะ โดยพิธีทำบุญครบรอบวันตายของผู้ล่วงลับในช่วง 7 วัน, 50 วัน และ 100 วันนั้นมีความสำคัญที่แตกต่างกันดังนี้

531 15unnamed

– การทำบุญครบรอบ 7 วัน คือ ช่วงที่ผู้ล่วงลับยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ สามารถทำบุญได้ในขณะตั้งบำเพ็ญสวดอภิธรรมที่วัด- การทำบุญครบรอบ 7 วัน คือ ช่วงที่ผู้ล่วงลับยังวนเวียนอยู่ในโลกมนุษย์ สามารถทำบุญได้ในขณะตั้งบำเพ็ญสวดอภิธรรมที่วัด

– การทำบุญครบรอบ 50 วัน คือ ช่วงที่ผู้ล่วงลับกำลังรอคอยการพิพากษาจากพญายมราชในยมโลก สามารถทำได้ด้วยการนิมนต์พระมาสวดธรรมนิยามที่ผู้ล่วงลับเคยอาศัยอยู่

– การทำบุญครบรอบ 100 วัน คือ ช่วงระหว่าง 50 วัน – 100 วัน คือ ช่วงที่ได้รับการพิพากษาว่าจะส่งไปเกิดเป็นอะไร เช่น ไปรับโทษในนรก, เกิดเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์เดรัจฉาน, เกิดเป็นมนุษย์, เกิดเป็นเทวดา นางฟ้า

531 14BkTUFD7CIAAekPR

 

การทำบุญ100 วันในทางปฏิบัติส่วนใหญ่นั้น พิธีทำบุญครบรอบวันตาย 7 วัน, 50 วัน และ 100 วัน เรามักนิยมทำกันอยู่ 2 แบบ คือ การทำบุญวันเดียว กับทำบุญแบบสองวันค่ะ ซึ่งการทำบุญวันเดียวนั้น เจ้าภาพจะต้องนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป, 7 รูป หรือ 9 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ และเลี้ยงอาหารพระให้เสร็จสิ้นภายในวันเดียวกัน โดยอาจจะทำในช่วงที่พระฉันเช้าหรือฉันเพล ตามความสะดวกของเจ้าภาพก็ได้ค่ะ ส่วนในกรณีที่ทำบุญแบบสองวัน เจ้าภาพจะต้องนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 5 รูป, 7 รูป หรือ 9 รูป มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ในตอนเย็น และในวันรุ่งขึ้นก็เลี้ยงอาหารพระในตอนเช้าหรือตอนฉันเพล โดยเจ้าภาพสามารถจัดให้มีการแสดงธรรมเทศนา

531 13HCtHFA7ele6Q2dULkO95wIGReeu73vTLvM58SBqjoaC4X3E40EjtAwaVIb9mHwplLI

การทำบุญ100 วันขั้นตอนของพิธีทำบุญครบรอบวันตายของผู้ล่วงลับ

ก่อนจะมีพิธีทำบุญครบรอบวันตายนั้น เจ้าภาพจะต้องติดต่อวัด เตรียมชุดสังฆทาน ผ้าบังสุกุล และอาราธนาคณะสงฆ์สวดอภิธรรม 3 คืน, 5 คืน หรือ 7 คืน ต่อเนื่องที่วัด เพื่อให้ผู้ล่วงลับได้ระลึกถึงบุญกุศลที่เคยกระทำไว้เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ และเมื่อถึงวันครบรอบการเสียชีวิต 7 วัน, 50 วัน และ 100 วัน ของผู้ล่วงลับ เจ้าภาพจะต้องนิมนต์พระสงฆ์จำนวน 8 รูป, 10 รูป หรือมากกว่านั้นแล้วแต่กรณี มาสวดเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายสังฆทาน ภัตตาหาร และทอดผ้าบังสุกุล เพื่อส่งผลบุญให้กับผู้ล่วงลับค่ะ แต่หากเจ้าภาพต้องการเลื่อนพิธีทำบุญครบรอบวันตายออกไปก็สามารถเลื่อนวันทำบุญได้ถ้าหากมีเหตุจำเป็น แต่โดยทั่วไปแล้วจะนิยมเลื่อนวันทำบุญ