News All

ความเเตกต่าง “พวงหรีด กับ พวงหรีดมาลา”

หรีดมาลา

 

หรีดมาลา

     เมื่อมีการจัดงานฌาปนกิจหรืองานศพ สำหรับคนที่ร่วมในงานนั้นก็ควรจะมี ของที่เป็นสัญลักษณ์เเทนความเสียใจ กับเจ้าภาพเเละญาติผู้เสียชีวิตเช่น พวงหรีด หรือ หรีดมาลา เเล้วรู้ไหมค่ะ พวงหรีด กับ พวงมาลา ต่างกันอย่างไร? เเล้วใช้ในงานเเบบใดบ้าง?

พวงหรีดดอกไม้สด ทรงกลมใบยาง พวงหรีดที่สามารถพบเห็นโดยทั่วไป ราคาไม่แพง

พวงหรีด

พวงหรีด (wreath) คือ ดอกไม้ที่นำมาจัดตามรูปทรงต่างๆที่กำหนดไว้ เช่น วงกลม วงรี เป็นต้น โดยมีการนำดอกไม้มาประดับในหรีด เเละมีใบไม้มาช่วยแซมด้วย ใช้เเสดงความเคารพ เเละมอบให้เป็นให้เป็นเกียรติเเก่ผู้เสียชีวิต โดยในการจัดทำ พวงหรีด นั้น จะใช้ทั้งดอกไม้สด ดอกไม้ประดิษฐ์ มาจัดเป็นพวงเเละมีรูปเเบบพวงหรีดต่างๆ เช่น พวงหรีดดอกไม้สดพวงหรีดพัดลม พวงหรีดผ้า พวงหรีดต้นไม้ เป็นต้น

หรีดมาลา

พวงมาลาคือ ดอกไม้ที่นำมาจัดเป็นรูปทรงต่างๆ เช่น วงกลม วงรี เเละมีใบไม้มีช่วยเเซม เหมือนกับพวงหรีด เเต่พวงมาลานั้นใช้สักการะพระบรมศพของพระมหากษัตริย์และบรมวงศานุวงศ์ โดยดอกไม้สดที่ใช้ควรเป็นดอกไม้สดประจำวันเกิดของกษัตริย์ เเละพระบรมวงศานุวงศ์นั้นพวงหรีด หรือ พวงมาลา จะมีความหมายเหมือนกัน คือ การไว้อาลัยต่อผู้ที่ล่วงลับไปเเล้ว เเต่จากชื่อเรียกที่ต่างกัน พวงมาลาจะใช้กับพระมหากษัตริย์ เเละพระบรมศานุวงศ์ ส่วนพวงหรีดก็ใช้กับบุคคลธรรมดา นอกจากชื่อเรียกเเล้ว การจัดตกเเต่งนั้นก็เเตกต่างกัน โดยพวงหรีดจะใช้เพียงดอกไม้จัดอย่างเดียว ส่วนพวงมาลามักจะมีการนำรูปของผู้ชีวิตมาประดับด้วย